Priimtųjų į I gimnazijos klasę sąrašas

Skelbiame priimtųjų į I gimnazijos klasę sąrašą.

Dėl I gimnazijos klasių formavimo 2015-2016 m.m.

Mykolo Biržiškos gimnazijoje klasės formuojamos atsižvelgiant į:
- berniukų ir mergaičių skaičių;
- II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
- dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.

Prašytume mokinius, nusprendusius mokytis kitoje mokykloje, apie tai kuo greičiau pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com