Dėmesio stojantiems į I gimnazijos klasę!

Kandidatams gimnazijos internetinėje svetainėje prisijungus su jiems suteiktu prisijungimo kodu skelbiamas gautas konkursinis balas (Prisijungimas), o didžiausią surinkusieji kviečiami atvykti pokalbio į priėmimo komisiją.
Pokalbio laikas ir vieta skelbiami čia.
Mokiniai, negalintys dalyvauti pokalbyje, turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com iki pokalbio dienos.
Birželio 4 d. pokalbio metu skelbiamas galutinis priėmimo rezultatas, mokiniams išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Į pokalbį be priežasties neatvykę bei nepasiėmę priėmimo pažymos išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.
Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

KANDIDATŲ Į I GIMNAZIJOS KLASĘ DĖMESIUI!

Pranešame, kad, Vertinimo komisija nustatė kiekvienos Patikrinimo dalies minimalią taškų ribą, kurią surinkęs mokinys toliau dalyvauja konkurse:
Minimali taškų riba:
lietuvių kalbos – 14,5 taško,
matematikos – 8,5 taško,
gamtos mokslų – 6 taškai,
istorijos – 6 taškai,
anglų kalbos – 6 taškai.
Surinkę mažiau nei nurodyta, konkurse nedalyvauja.

Informacija apie Patikrinimo rezultatus bus paskelbta svetainėje gegužės 23 d. 16 val.

Prašome mokinius, nusprendusius mokytis kitoje mokykloje, apie tai pranešti el. laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com