Stojančiųjų į III gimnazijos klasę dėmesiui

Pakviestųjų mokytis į  III gimnazijos klasę sąrašą galite rasti gimnazijos pirmajame aukšte.

Įstojusiems mokiniams liepos 2 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

Įstojusieji į gimnaziją nuo liepos 2 d. iki liepos 5 d. 14 val. pristato:
•    pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą;
•    nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•    vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•    gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Kviečiame mokytis Mykolo Biržiškos gimnazijos III klasėje

Vadovaudamiesi KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA, skelbiame laisvų vietų skaičių 2018–2019 m. m. į III gimnazijos klases – 8 vietos.

Norėdami mokytis mūsų gimnazijos III kl. Jūs:
1.    Privalėjote nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://www.vilnius.lt/mokykla;
2.    Birželio 18-22 dienomis atvykti į gimnazijos raštinę ir pateikti dokumentus:
nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab.;
• pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
• praėjusių (2016–2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
• individualaus ugdymo planą (formą rasite ČIA).

Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą.

Dėmesio stojusių į I gimnazijos klasę!

PRIIMTŲJŲ SĄRAŠĄ rasite ČIA.
Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

Įstojusiems mokiniams gegužės 28–31 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 22 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.
Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 18 d. iki birželio 22 d. pristato:
•  nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•  vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•  8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
•  gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.