PATVIRTINTA NAUJA PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ TVARKA !!!

•   Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas (egzaminas) NEVYKS.

•   Į I , II ir III klases mokiniai priimami pagal didžiausią konkursinį balą.

•   Konkursinį balą sudaro akademiniai ir papildomi rodikliai
(žr. tvarkoje 6.5., 7.4. ir 8.5. p.).

•   Kandidatai į I ir II klases gegužės 4-10 dienomis pasitikrina, ar teisingai suvesti konkursinį balą formuojantys duomenys
(žr. tvarkoje 6.6. ir 7.5. p.).

•   Priėmimo į I ir II klases rezultatas skelbiamas gegužės 29 d.
(žr. tvarkoje 6.7. ir 7.6. p.).

•   Priėmimo į III klases rezultatas skelbiamas liepos 2 d.
(žr. tvarkoje 8.6. p.).

•   Smulkiau žr. PRIĖMIMO TVARKOJE.

Dėl ugdymo proceso organizavimo gimnazijoje nuo 2020 kovo 13 d.

Kovo 12 dieną atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) prevencijos nuo kovo 13 dienos iki kovo 27 dienos (laikotarpis gali būti pratęstas) imtinai stabdomas kontaktinis mokymo procesas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje.
Ugdymo procesas tęsiamas virtualiai – elektroniniu paštu ir per elektroninį dienyną.
Taip pat atšaukiami arba perkeliami vėlesniam laikui visi gimnazijos patalpose suplanuoti renginiai.

Informaciją apie situaciją gimnazijoje skelbsime TAMO el. dienynu.
Prašome mokinių, tėvų bei mokytojų pasitikrinti pranešimus dienyne.

MOKINIAMS
Pavasario atostogos (Velykų) – kovo 16 d. – kovo 27 d. (Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas).

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas tęsiamas virtualiai – elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną, gali būti naudojamos interaktyvios priemonės, tiesioginės užsiėmimų transliacijos, pokalbiai online, išnaudojamos kitos virtualios aplinkos galimybės.

Pagal galimybes visi atsiskaitymai – rašto darbai, kontroliniai, atsiskaitymai, kaupiamojo balo užduotys vyks virtualioje aplinkoje.

Prašome mokinių vadovautis tos dienos pamokų tvarkaraščiu ir atlikti skirtas užduotis.

II klasių mokiniams:
•    PUPP lietuvių kalbos kalbėjimas nukeliamas, datos bus skelbiamas vėliau.
•    Individualaus ugdymo plano pasirinkimas vyks TIK elektroniniu būdu. Užpildytą prašymo forma reikės atsiųsti nurodytu elektroniniu paštu (bus skelbiamas balandžio 6 d.).
IV klasių mokiniams:
•    Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita nukeliama, kai pasibaigs karantinas. Data priklausys ir nuo užsienio kalbų VBE kalbėjimo dalies egzaminų laiko.
•    BD gynimas vyks kovo 31 d. pagal pristatymo laikų grafiką (pasikeitus situacijai gali būti paskelbta kita data – sprendžia NŠA).
•    VBE užsienio egzaminas (kalbėjimas) (balandžio 15–17 d.) vyks pagal NŠA skelbiamą grafiką (pasikeitus situacijai gali būti paskelbta kita data – sprendžia NŠA).

Dėl Brandos egzaminų. Sprendimus dėl egzaminų datų priima Švietimo, mokslo ir sporto ministras.