Dėmesio stojusių į I gimnazijos klasę!

PRIIMTŲJŲ SĄRAŠĄ rasite ČIA.
Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

Įstojusiems mokiniams gegužės 28–31 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 22 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.
Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 18 d. iki birželio 22 d. pristato:
•  nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•  vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•  8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
•  gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Dėl I gimnazijos klasių formavimo 2018–2019 m.m.

Mykolo Biržiškos gimnazijoje klasės formuojamos atsižvelgiant į:
- berniukų ir mergaičių skaičių;
- II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
- dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.

Pagal GALIMYBES atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą(-us).
Prašymus galite pateikti užpildę anketą, kurios nuorodą rasite ČIA.
Nuoroda veiks iki 2018 birželio 15 d. 17 val.

Vilniaus miesto olimpiadų ir konkursų nugalėtojai

Vilniaus miesto savivaldybėje apdovanoti miesto olimpiadų ir konkursų nugalėtojai, tarp jų visas būrys Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokinių:
nugaletojaiRaminta Straukaitė (III f ) anglų kalbos olimpiada III vieta,
Elžbieta Vaškevičiūtė (II g) anglų kalbos konkursas III vieta,
Jonė Urbonaitė (III d) rusų kalbos olimpiada I vieta,
Valerija Keda (II d) rusų kalbos olimpiada III vieta,
Laurynas Bertulis (II b) meninio skaitymo konkursas II vieta,
Dominykas Čičiurėnas (I d)​ biologijos olimpiada II vieta, fizikos olimpiada padėka,
Paulius Rindzevičius (II e) biologijos olimpiada I vieta, chemijos I vieta, fizikos I vieta,
Dovydas Nagelė (II c) biologijos olimpiada III vieta,
Jonas Mindaugas Rimšelis (III d) biologijos olimpiada I vieta, chemijos olimpiada III vieta,
Bogdan Šukevič (IV b) biologijos olimpiada III vieta,
Edvinas Štaupas (II e) chemijos olimpiada padėka,
Lukas Kaškevičius (III) chemijos olimpiada padėka,
Monika Stankūnaitė (IV f) chemijos olimpiada padėka,
Eglė Rimšelytė (I g) fizikos olimpiada II vieta,
Mantas Radzevičius (IV d) fizikos olimpiada I vieta,
Andrej Staniukynas (IV b) fizikos olimpiada II vieta,​
Jogaila Pranys (III g) fizikos olimpiada II vieta,
Karolis Medekša (III b) fizikos olimpiada II vieta,
Matas Miliukas (I d)  fizikos olimpiada padėka,
Augustė Juodytė (I f) fizikos olimpiada padėka,
Audrė Baublytė (I c) fizikos olimpiada padėka,
Tumas Justas Janulis (I f) fizikos olimpiada padėka,
Arnas Vyšniauskas (II g) fizikos olimpiada padėka,
Erik Germanovič (III b) fizikos olimpiada padėka,
Tomas Kubaitis (IV d) fizikos olimpiada padėka​ ,
Alanas Pachomov (IV f) fizikos olimpiada padėka.

​SVEIKINAME gimnazistus ir jų mokytojus!​

Nuotraukoje Raminta Straukaitė (III f) ir Elžbieta Vaškevičiūtė (I g).

Dėmesio stojantiems į I gimnazijos klasę!

Informaciją apie Patikrinimo rezultatus rasite ČIA, prisijungę su gimnazijos išduotu prisijungimo kodu.
NUO GEGUŽĖS 11 D. IKI GEGUŽĖS  15 d. 15.00 val. PRIIMAMIEJI mokiniai SAVO APSISPRENDIMĄ TURI PATVIRTINTI Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje puslapyje https://svietimas.vilnius.lt .
NEPATVIRTINUSIEJI IŠBRAUKIAMI IŠ PRIIMTŲJŲ SĄRAŠO į jų vietą įrašomi kiti (kandidatai).
Į atsilaisvinusias vietas PRIIMAMŲJŲ mokinių apsisprendimo patvirtinimas savivaldybės sistemoje – GEGUŽĖS 19 – 24 D.

Jei prisijungti nepavyksta, rašykite el. laišką adresu mbgpriemimas@gmail.com