Dėl mokinių priėmimo į I gimnazijos klases nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybė rengia naują  priėmimo į Vilniaus miesto mokyklas tvarkos aprašą, kuriame bus apibrėžti atnaujinti priėmimo kriterijai ir tvarka. Kai šis aprašas bus patvirtintas, paskelbsime ir priėmimo į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją tvarką (pagrindiniai priėmimo principai ir sąlygos išliks tokie patys kaip ir ankstesniais metais, bus keičiamos datos).

•    2018 m. kovo 14 d. 18 val. gimnazijoje vyks ATVIRŲ DURŲ VAKARAS, kurio metu plačiau pristatysime priėmimo į gimnaziją tvarką bei reikalavimus, atsakysime į Jums kylančius klausimus.
•    Planuojama, jog kitais mokslo metais pageidaujantys mokytis Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje prašymus centralizuotoje prašymų teikimo sistemoje (https://svietimas.vilnius.lt) galės teikti nuo 2018 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d.
•    2018 m. balandžio 28 d. 9 val. vyks Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas.

Comments are closed.