Laisvos darbo vietos

logoVilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijai skubiai reikalingas  matematikos mokytojas(-a) (pareigybės lygis A2, pareiginės algos koeficientas – 7.05 -9.02)

Matematikos mokytojas:
•    aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
•    matematikos mokytojo kvalifikacija;
•    geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais;
•    reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas;
•    gebėjimas naudoti elektroninį dienyną, IKT per pamokas.
Privalumai:
•    matematikos mokytojo darbo patirtis;
•    matematikos vyresniojo/metodininko/eksperto mokytojo kvalifikacija;
•    buvusio darbdavio rekomendacija arba motyvacinis laiškas;
•    gebėjimas taikyti aktyviuosius mokymosi metodus;
•    iniciatyvumas rengiant mokinius konkursams, olimpiadoms;
•    gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti.

Pedagogai, pretenduojantys į šią pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
3.    Pedagogo kvalifikaciją ir kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
4.    Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
(Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacinius laiškus.)

Dokumentus su nuoroda „Dėl matematikos mokytojo darbo“ siųsti elektroniniu paštu rastine@birziskos.vilnius.lm.lt ir kvaldema@gmail.com