Administracija

Valdemaras Kaupinis
Direktorius
I vadybinė kategorija
Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
________________________________________
Violeta Bugailiškytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II vadybinė kategorija
Matematikos mokytoja ekspertė
________________________________________
Žalvyris Buterlevičius
Direktoriaus pavaduotojas aplinkai
Techninių disciplinų ir darbų vyresnysis mokytojas
________________________________________
Bronė Zakienė
Tiksliųjų, gamtos mokslų, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja
II vadybinė kategorija
Matematikos mokytoja metodininkė
________________________________________
Aurelija Levulytė-Markevičienė
Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja
II vadybinė kategorija
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, anglų kalbos mokytoja
________________________________________
Rūta Sodeikienė
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
II vadybinė kategorija
Šokio vyresnioji mokytoja