Mokytojai

Gimnazijoje dirba 61 pedagogas. Iš jų 11 ekspertų, 25 mokytojai metodininkai, 23 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai.

HUMANITARINIO IR SOCIALINIO UGDYMO SKYRIUS

Tikyba, etika
Irena Jonikaitė
Ieva Vedeikytė

Lietuvių kalba
Laimutė Buterlevičienė
Arūnas Dagys
Regina Kačinskienė
Valdemaras Kaupinis
Zita Kibickienė
Aurelija Levulytė-Markevičienė
Rasa Martinaitienė
Marija Miknevičienė
Bronė Tuskenienė

Anglų kalba
Daiva Altanaitė
Danutė Belovienė
Dovilė Junevičienė
Aurelija Levulytė-Markevičienė
Vaida Mickienė
Lina Morkūnienė
Miglė Ogorodnikovienė
Lijana Pabalienė
Skaistė Sadauninkaitė
Jurgita Vencienė

Prancūzų kalba
Erika Kišūnienė

Rusų kalba
Galina Jakimavičienė
Ala Tichomirova

Vokiečių kalba
Alvyda Menčinskienė

Istorija
Vilma Cironkienė
Saulė Čepononienė
Aušrelė Gecevičienė
Regina Rimkienė

Geografija
Jurgita Abromaitienė
Dalius Pranculis

Ekonomika
Saulė Čepononienė

TIKSLIŲJŲ, GAMTOS MOKSLŲ, MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO SKYRIUS

Matematika
Antanas Apynis
Violeta Bugailiškytė
Vera Čijunskienė
Jonas Indrašius
Virginija Kargaudienė
Alvydė Kuldienė
Irena Murnikova
Bronė Zakienė

Informacinės technologijos
Aurelija Liubartienė
Rima Šiaulienė
Lina Šiškauskienė

Fizika
Hanorata Malevska
Roza Miliajeva
Vidas Pakštas

Biologija
Jurga Ališauskienė
Lina Čelnaitė
Romas Darafėjus

Chemija
Vilija Pautienienė
Ramunė Steponavičienė
Rūta Valančienė

Kūno kultūra
Lina Mickuvienė
Dalė Nutautienė
Jonas Ramaška
Robertas Ramaška
Birutė Valatkevičienė

Dailė
Laila Varnas

Muzika
Daiva Merkienė

Šokiai
Rūta Sodeikienė
Inga Strakalaitytė

Teatras
Aldona Ramelienė

Braižyba, technologijos
Žalvyris Buterlevičius