Mokytojai

Gimnazijoje dirba 64 pedagogai. Iš jų 9 ekspertai, 25 mokytojai metodininkai, 25 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai.

HUMANITARINIO IR SOCIALINIO UGDYMO SKYRIUS

Tikyba, etika
vyresnioji mokytoja Irena Jonikaitė
vyresnioji mokytoja Ieva Vedeikytė

Lietuvių kalba
mokytoja metodininkė Laimutė Buterlevičienė
mokytojas metodininkas Arūnas Dagys
mokytoja metodininkė Regina Kačinskienė
vyresnysis mokytojas Valdemaras Kaupinis
vyresnioji mokytoja Zita Kibickienė
mokytoja metodininkė Aurelija Levulytė-Markevičienė
vyresnioji mokytoja Marija Miknevičienė
vyresnioji mokytoja Asta Stoškuvienė
vyresnioji mokytoja Bronė Tuskenienė

Anglų kalba
vyresnioji mokytoja Daiva Altanaitė
vyresnioji mokytoja Danutė Belovienė
mokytoja metodininkė Dovilė Junevičienė
mokytoja Aurelija Levulytė-Markevičienė
mokytoja metodininkė Vaida Mickienė
mokytoja metodininkė Lina Morkūnienė
mokytoja ekspertė Miglė Ogorodnikovienė
vyresnioji mokytoja Lijana Pabalienė
vyresnioji mokytoja Skaistė Sadauninkaitė
vyresnioji mokytoja Jurgita Vencienė

Prancūzų kalba
mokytoja metodininkė Erika Kišūnienė

Rusų kalba
mokytoja metodininkė Galina Jakimavičienė
mokytoja ekspertė Ala Tichomirova

Vokiečių kalba
mokytoja metodininkė Alvyda Menčinskienė

Istorija
mokytoja metodininkė Vilma Cironkienė
mokytoja metodininkė Saulė Čepononienė
vyresnioji mokytoja Aušrelė Gecevičienė
vyresnioji mokytoja Regina Rimkienė

Geografija
vyresnioji mokytoja Jurgita Abromaitienė
mokytojas metodininkas Dalius Pranculis

Ekonomika
mokytoja Saulė Čepononienė

TIKSLIŲJŲ, GAMTOS MOKSLŲ, MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO SKYRIUS

Matematika
mokytojas ekspertas Antanas Apynis
mokytoja ekspertė Violeta Bugailiškytė
mokytoja metodininkė Vera Čijunskienė
mokytojas metodininkas Jonas Indrašius
vyresnioji mokytoja Virginija Kargaudienė
mokytoja metodininkė Alvydė Kuldienė
vyresnioji mokytoja Irena Murnikova
mokytoja metodininkė Bronė Zakienė

Informacinės technologijos
vyresnioji mokytoja Aurelija Liubartienė
mokytoja ekspertė Rima Šiaulienė
mokytoja metodininkė Lina Šiškauskienė

Fizika
mokytoja metodininkė Hanorata Malevska
mokytoja ekspertė Roza Miliajeva
mokytojas metodininkas Vidas Pakštas

Biologija
vyresnioji mokytoja Jurga Ališauskienė
vyresnioji mokytoja Lina Čelnaitė
mokytojas ekspertas Romas Darafėjus

Chemija
mokytoja metodininkė Vilija Pautienienė
mokytoja metodininkė Ramunė Steponavičienė
mokytoja metodininkė Rūta Valančienė

Kūno kultūra
vyresnioji mokytoja Lina Mickuvienė
mokytoja ekspertė Dalė Nutautienė
mokytojas metodininkas Jonas Ramaška
mokytojas Robertas Ramaška
vyresnioji mokytoja Birutė Valatkevičienė

Dailė
mokytoja ekspertė Laila Varnas

Muzika
mokytoja ekspertė Daiva Merkienė

Šokiai
vyresnioji mokytoja Rūta Sodeikienė
mokytoja Inga Strakalaitytė

Teatras
mokytoja ekspertė Aldona Ramelienė

Braižyba, technologijos
vyresnysis mokytojas Žalvyris Buterlevičius