Ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2019-2020 mokslo metais:

Ugdymo proceso trukmė:


Klasė    Ugdymo proceso    Ugdymo proceso    Ugdymo proceso trukmė
             pradžia                   pabaiga                 (ugdymo dienomis, savaitėmis)

I, II, III kl. 2019-09-02              2020-06-23              185
IV kl.      2019-09-02              2020-05-22               163


Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalį) ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:


Klasės          I pusmetis                                II pusmetis

I, II, III kl.      2019-09-02 – 2020-01-31         2020-02-01 – 2020-06-23
IV kl.           2019-09-02 – 2020-01-31         2020-02-01 – 2020-05-22


Mokinių atostogos:


Atostogos         Prasideda           Baigiasi
Rudens            2019-10-28            2019-10-31
Kalėdų            2019-12-23            2020-01-03
Žiemos            2020-02-17            2020-02-21
Velykų             2020-04-14            2020-04-17*
Vasaros
I-III kl.
            2020-06-25             2020-08-31
 IV kl.             BE sesijos pabaiga  2020-08-31


*Gimnazijos IV klasių mokiniai laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.


Pamokų laikas:


1 pamoka 8.00-8.45
2 pamoka 8.55-9.40
3 pamoka 9.50-10.35
4 pamoka 10.55-11.40
5 pamoka 12.10-12.55
6 pamoka 13.05-13.50
7 pamoka 14.00-14.45
8 pamoka 14.55-15.40
9 pamoka  15.45-16.30


UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 mokslo metais