Ugdymas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 mokslo metais:

Ugdymo proceso trukmė:


Klasė    Ugdymo proceso    Ugdymo proceso    Ugdymo proceso trukmė
             pradžia                   pabaiga                 (ugdymo dienomis, savaitėmis)

I, II, III kl. 2017-09-01              2018-06-15              181 (36 sav. + 1d.)
IV kl.      2017-09-01              2018-05-25              166 (33 sav. + 1d.)


Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (II dalį) ir vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:


Klasės          I pusmetis                                II pusmetis

I, II, III kl.      2017-09-01 – 2018-01-31         2018-02-01 – 2018-06-15
IV kl.           2017-09-01 – 2018-01-31         2018-02-01 – 2018-05-25


Mokinių atostogos:


Atostogos         Prasideda           Baigiasi
Rudens            2017-10-30            2017-11-03
Kalėdų            2017-12-27            2018-01-03
Žiemos            2018-02-19            2018-02-23
Velykų             2018-04-03            2018-04-06*
Vasaros
I-III kl.
            2018-06-18             2018-08-31
 IV kl.             BE sesijos pabaiga  2018-08-31


*Gimnazijos IV klasių mokiniai laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.


Pamokų laikas:


1 pamoka 8.00-8.45
2 pamoka 8.55-9.40
3 pamoka 9.50-10.35
4 pamoka 10.55-11.40
5 pamoka 12.05-12.50
6 pamoka 13.00-13.45
7 pamoka 13.55-14.40
8 pamoka 14.50-15.35