Ugdymas karjerai

2012-2013 m.m. ir 2014-2015 m.m. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.