Kontaktai

Vardas, pavardė,telefonai, elekroninis paštas
Valdemaras Kaupinis
Direktorius
8 678 85 012
kvaldema@gmail.com
Raštinė
8 602 07 776
rastine@birziskos.vilnius.lm.lt
Violeta Bugailiškytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8 678 85 013
mbg.pavaduotoja@gmail.com
Bronė Zakienė
Tiksliųjų, gamtos mokslų, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja
8 678 85 014
brone.zakiene@gmail.com
Aurelija Levulytė-Markevičienė
Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja
8 678 85 069
aurelijamarkevicienel@gmail.com
Rūta Sodeikienė
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
8 678 85 016
sodeikiene@gmail.com
Žalvyris Buterlevičius
Direktoriaus pavaduotojas aplinkai
8 678 85 025
zalviss@gmail.com
Natalija Abramovič
Socialinė pedagogė
8 677 84 113
natalija.abramovic@gmail.com
Vida Usnienė
Psichologė
8 675 81 411
vida@europemail.com
Leonija Kėvalienė
Bibliotekos vedėja
8 673 78 212
Rita Lužytė
Vyr. buhalterė
8 678 85 032
Budėtojas
8 675 80 388