Vaiko gerovės komisija

Rūta Sodeikienė – komisijos pirmininkė,
Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja;
Vida Usnienė – psichologė;
Natalija Abramovič – socialinė pedagogė;
Ramunė Steponavičienė – chemijos mokytoja;
Saulė Čepononienė – istorijos mokytoja;
Rasa Baltrušaitienė – sveikatos priežiūros specialistė;
Vilniaus aps. VPK, Vilniaus m. 6-o PK pareigūnas (-ai).

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (VGK) veiklos priemonių planas