Informacija ABITURIENTAMS

  • Per dvi darbo dienas po rezultatų paskelbimo Gimnazijos direktoriui galima pateikti apeliaciją, užpildant PRASYMĄ ir atsiunčiant jį adresu rastine@birziskos.vilnius.lm.lt
  • Brandos atestatų įteikimo šventė planuojama liepos 30 d.
  • Liepos 20 d. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį egzaminą laikys abiturientai, neišlaikę  egzamino pagrindinės sesijos metu.

 

Stojančiųjų į III gimnazijos klasę dėmesiui!

pav_atviru_duru_20202021 m. liepos 1 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 6 išrašas

Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarkos 8.5. punktu, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu mokytis III gimnazijos klasėje kviečiami mokiniai surinkę nuo 125 balų iki 101 balo.

Kviečiami mokiniai:

MOK-58402

MOK-59899

MOK-61261

MOK-61811

MOK-63291

MOK-67560

Dėl dokumentų teikimo į III gimnazijos klasę

ratasATRANKOS KONKURSE į III gimnazijos klasę (laisvų vietų – 5), dalyvauja kandidatai  nuo 2021 kovo 1 d. iki kovo 31 d. UŽPILDĘ prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt.

Prašome nuo birželio 25 d. iki birželio 30 d. 20.00 val. ATSIŲSTI el. paštu mbgpriemimas@gmail.com GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI dokumentus:

nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą  (skenuota arba patvirtintą el. parašu);

- pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu, pasirašytą atsakingo asmens;

- praėjusių (2019–2020 m. m. – 9 klasė) ir šių mokslo metų (2020–2021 m. m. – 10 klasė) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas;

- individualaus ugdymo planą (formą-anketą rasite čia <<<).

Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą, suteikiamas gimnazijos registracijos numeris (išsiunčiamas el. paštu).

Liepos 2 d. 17 val. gimnazijos interneto svetainėje bus skelbiamas priimtų į III gimnazijos klasę mokinių sąrašas.

Informacija priimtiems į I gimnazijos klasę

pasirasymas

Įstojusieji (Priėmimo sutartis patvirtinta el. sistemoje) į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos I klasę birželio 28 d. – liepos 5 d. arba rugpjūčio 23–27 d. pristato:

- 8 klasių mokymosi pasiekimų baigimo pažymėjimą;
- vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
- Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki 2021 rugsėjo 1 d.

MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ SUTARTIS  su Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija galėsite pasirašyti el. būdu nuo birželio 17 d. per Vilniaus savivaldybės sistemą (sistemą tvarko savivaldybė).

Nuo birželio 17 d. iki birželio 30 d. 24 val. priimtieji į gimnazijos I klasę savo pageidavimus dėl klasių formavimo gali PATEIKTI užpildę prašymą-anketą, kurios nuoroda čia<<<.

Skaitytinų knygų sąrašas I gimnazijos klasei

  1. V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“
  2. M. Hedonas „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“
  3. E. M. Remarkas „Trys draugai“
  4. I. Šeinius „Kuprelis“
  5. O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“
  6. I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com.

Stojančiųjų į II gimnazijos klasę dėmesiui!

Junda Rajackaitė2021 m. birželio 9 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 5 išrašas

Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu į II gimnazijos klasę (1 laisva vieta) priimtas 1 mokinys: MOK-66494.