Brandos atestatų įteikimo šventė

Brandos atestatų įteikimo šventė vyks 2017 m. liepos 14 d. gimnazijos aktų salėje.

I srautas 11.00 val. – dalyvauja IVa, IVb, IVc, IVd klasės.

II srautas 14.00 val. – dalyvauja IVe, IVf, IVg klasės.

Dėl I gimnazijos klasių formavimo 2017–2018 m.m.

Mykolo Biržiškos gimnazijoje klasės formuojamos atsižvelgiant į:

- berniukų ir mergaičių skaičių;
- II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
- dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.

Pagal GALIMYBES atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą (-us).

Prašymus galite pateikti užpildę anketą, kurios nuorodą rasite čia .

Nuoroda veiks iki birželio 20 d. 17 val.