Dėmesio stojantiems į II ir III gimnazijos klasę!

Stojantiems į II gimnazijos klasę!

Vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos tvarka skelbiamas laisvų vietų skaičius 2017–2018 m. m.:
į II gimnazijos klases – 2 vietos:
1 vieta klasėje su rusų arba vokiečių kalba (II užsienio kalba), etika arba tikyba;
1 vieta klasėje su rusų arba prancūzų kalba (II užsienio kalba), etika.

Pageidaujantis mokytis II gimnazijos klasėje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 26 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
www.vilnius.lt/svietimas bei iki birželio 9 d. pateikia priėmimo komisijai:
nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti internetinėje svetainėje;
• pažymą apie 9 klasės metinių pažymių įvertinimus, patvirtintą mokyklos spaudu;
• praėjusių (2015–2016 m.m.) ir šių mokslo metų (2016–2017 m.m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.

Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentai priimami 101 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 val. iki 14.00 val.

Stojantiems į III gimnazijos klasę!

Vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos tvarka skelbiamas laisvų vietų skaičius 2017–2018 m. m.:
į III gimnazijos klases – 3 vietos.

Pageidaujantis mokytis III gimnazijos klasėje mokinys (tėvai) nuo kovo 1 d. iki gegužės 26 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
www.vilnius.lt/svietimas bei iki birželio 15 d. pateikia priėmimo komisijai:
nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje;
• pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalą) arba jo projektą, patvirtintą mokyklos spaudu;
• praėjusių (2015–2016 m.m.) ir šių mokslo metų (2016–2017 m.m.) miesto, šalies ar tarptautinių olimpiadų nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas;
• individualaus ugdymo planą (formą rasite čia).

Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą.

Daugiau informacijos rasite čia.

Dokumentai priimami 101 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.30 val. iki 14.00 val.

Įteiktos žurnalistų nominacijos

„MBGatvės“ žurnalistų išleistuvės
Nenumaldomai artėjant paskutiniam skambučiui, gimnazijos žurnalistų klubas skubėjo išlydėti į plačiuosius vandenis aktyviausiai pastaraisiais metais rašiusius ketvirtokus. Visi, kas tik galėjome, susirinkome prie arbatos puodelio paskutiniam šių metų susitikimui.
Plačiau apie tai skaitykite elektroniniame laikraštyje „MBGatvė“.