Kviečiame mokytis Mykolo Biržiškos gimnazijos III klasėje

Vadovaudamiesi KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA, skelbiame laisvų vietų skaičių 2018–2019 m. m. į III gimnazijos klases – 8 vietos.

Norėdami mokytis mūsų gimnazijos III kl. Jūs:
1.    Privalėjote nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://www.vilnius.lt/mokykla;
2.    Birželio 18-22 dienomis atvykti į gimnazijos raštinę ir pateikti dokumentus:
nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab.;
• pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
• praėjusių (2016–2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
• individualaus ugdymo planą (formą rasite ČIA).

Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą.

Dėmesio stojusių į I gimnazijos klasę!

PRIIMTŲJŲ SĄRAŠĄ rasite ČIA.
Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

Įstojusiems mokiniams gegužės 28–31 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 22 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.
Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 18 d. iki birželio 22 d. pristato:
•  nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•  vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•  8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
•  gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Dėl I gimnazijos klasių formavimo 2018–2019 m.m.

Mykolo Biržiškos gimnazijoje klasės formuojamos atsižvelgiant į:
- berniukų ir mergaičių skaičių;
- II užsienio k. (prancūzų, vokiečių, rusų) pasirinkimą;
- dorinio ugdymo (etika, tikyba) pasirinkimą.

Pagal GALIMYBES atsižvelgiama į mokinio, jo tėvų pageidavimą(-us).
Prašymus galite pateikti užpildę anketą, kurios nuorodą rasite ČIA.
Nuoroda veiks iki 2018 birželio 15 d. 17 val.

Vilniaus miesto olimpiadų ir konkursų nugalėtojai

Vilniaus miesto savivaldybėje apdovanoti miesto olimpiadų ir konkursų nugalėtojai, tarp jų visas būrys Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokinių:
nugaletojaiRaminta Straukaitė (III f ) anglų kalbos olimpiada III vieta,
Elžbieta Vaškevičiūtė (II g) anglų kalbos konkursas III vieta,
Jonė Urbonaitė (III d) rusų kalbos olimpiada I vieta,
Valerija Keda (II d) rusų kalbos olimpiada III vieta,
Laurynas Bertulis (II b) meninio skaitymo konkursas II vieta,
Dominykas Čičiurėnas (I d)​ biologijos olimpiada II vieta, fizikos olimpiada padėka,
Paulius Rindzevičius (II e) biologijos olimpiada I vieta, chemijos I vieta, fizikos I vieta,
Dovydas Nagelė (II c) biologijos olimpiada III vieta,
Jonas Mindaugas Rimšelis (III d) biologijos olimpiada I vieta, chemijos olimpiada III vieta,
Bogdan Šukevič (IV b) biologijos olimpiada III vieta,
Edvinas Štaupas (II e) chemijos olimpiada padėka,
Lukas Kaškevičius (III) chemijos olimpiada padėka,
Monika Stankūnaitė (IV f) chemijos olimpiada padėka,
Eglė Rimšelytė (I g) fizikos olimpiada II vieta,
Mantas Radzevičius (IV d) fizikos olimpiada I vieta,
Andrej Staniukynas (IV b) fizikos olimpiada II vieta,​
Jogaila Pranys (III g) fizikos olimpiada II vieta,
Karolis Medekša (III b) fizikos olimpiada II vieta,
Matas Miliukas (I d)  fizikos olimpiada padėka,
Augustė Juodytė (I f) fizikos olimpiada padėka,
Audrė Baublytė (I c) fizikos olimpiada padėka,
Tumas Justas Janulis (I f) fizikos olimpiada padėka,
Arnas Vyšniauskas (II g) fizikos olimpiada padėka,
Erik Germanovič (III b) fizikos olimpiada padėka,
Tomas Kubaitis (IV d) fizikos olimpiada padėka​ ,
Alanas Pachomov (IV f) fizikos olimpiada padėka.

​SVEIKINAME gimnazistus ir jų mokytojus!​

Nuotraukoje Raminta Straukaitė (III f) ir Elžbieta Vaškevičiūtė (I g).

Daugiakalbystės olimpiados III vietos laimėtojai

2018 m. balandžio 28 d. šeštadienį Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje  įvyko septintoji respublikinė daugiakalbystės olimpiada „AŠ KALBU, TU KALBI – MES BENDRAUJAME“. Mykolo Biržiškos gimnazijai atstovavo trys mokiniai: Lukas Naimovičius (III e) , Evita Petkevičiūtė (II b) ir Nikita Ščiupakov  (II b). Mūsų gimnazistus lydėjo sėkmė, jie užėmė garbingą trečią vietą.
Olimpiada prasidėjo registracija, po kurios vyko namų darbų užduoties pristatymas tema „Aplikacija“. Paskui visa diena buvo skirta užduočių atlikimui: viešajam kalbėjimui, vaikiško paveiksliuko pasakojimui, motyvacinio laiško rašymui, socialinės reklamos kūrimui ir žaidimams. Visose šiose užduotyse buvo kalbėta 4 kalbomis: vokiečių, rusų, anglų ir prancūzų. Apdovanojimuose komanda ne tik laimėjo trečią vietą,  bet Lukas Naimovičius gavo geriausiai prancūzų kalba kalbėjusio titulą, o  Nikita Ščiupakov –  geriausiai rusų kalba kalbėjusio titulą.
Sveikiname Daugiakalbystės olimpiados III vietos laimėtojus:
Luką Naimovičių, III e klasės mokinį,
Nikitą Ščiupakov, II b klasės mokinį,
Evitą Petkevičiūtę, II b klasės mokinę,
ir jų mokytojas Eriką Kišūnienę, Alvydą Menčinskienę, Alą Tichomirovą.