Dėmesio stojantiems į III gimnazijos klasę!

Laisvų mokymosi vietų skaičius į III gimnazijos klasę – 8 vietos.
Kad galėtumėte dalyvauti atrankos konkurse, turėtumėte atlikti šiuos žingsnius:
1. Nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. UŽPILDYTI prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt .
2. Nuo birželio 25 d. iki birželio 28 d. 15.30 val. ATVYKTI į gimnaziją (Taikos g. 81) ir GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI (raštinė 101 kab.) PATEIKTI dokumentus:
• nustatyto pavyzdžio tėvų PRAŠYMĄ. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab. Prašymas be e. sistemoje suteikto kodo (MOK-000000) nepriimamas;
• pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
• praėjusių (2017–2018 m. m.) ir šių mokslo metų (2018–2019 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
• individualaus ugdymo planą (formą rasite čia).
3. Liepos 2 d. iki 16.00 val. SUŽINOTI galutinius priėmimo rezultatus gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt ir Priėmimo komisijos sprendimą – PRIIMAMAS ar NEPRIIMAMAS.
4. Iki liepos 5 d. 16 val. savo apsisprendimą PATVIRTINTI Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.
5. Liepos 8–10 d. PASIIMTI pažymą bei mokymosi sutartį.
Daugiau skaitykite KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKOJE .
Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi apie tai pranešti elektroniniu laišku adresu  mbgpriemimas@gmail.com .