Dėl ugdymo proceso organizavimo gimnazijoje nuo 2020 kovo 13 d.

Kovo 12 dieną atsižvelgus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nurodymus dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) prevencijos nuo kovo 13 dienos iki kovo 27 dienos (laikotarpis gali būti pratęstas) imtinai stabdomas kontaktinis mokymo procesas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje.
Ugdymo procesas tęsiamas virtualiai – elektroniniu paštu ir per elektroninį dienyną.
Taip pat atšaukiami arba perkeliami vėlesniam laikui visi gimnazijos patalpose suplanuoti renginiai.

Informaciją apie situaciją gimnazijoje skelbsime TAMO el. dienynu.
Prašome mokinių, tėvų bei mokytojų pasitikrinti pranešimus dienyne.

MOKINIAMS
Pavasario atostogos (Velykų) – kovo 16 d. – kovo 27 d. (Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas).

Nuo kovo 30 d. ugdymo procesas tęsiamas virtualiai – elektroniniu paštu, per elektroninį dienyną, gali būti naudojamos interaktyvios priemonės, tiesioginės užsiėmimų transliacijos, pokalbiai online, išnaudojamos kitos virtualios aplinkos galimybės.

Pagal galimybes visi atsiskaitymai – rašto darbai, kontroliniai, atsiskaitymai, kaupiamojo balo užduotys vyks virtualioje aplinkoje.

Prašome mokinių vadovautis tos dienos pamokų tvarkaraščiu ir atlikti skirtas užduotis.

II klasių mokiniams:
•    PUPP lietuvių kalbos kalbėjimas nukeliamas, datos bus skelbiamas vėliau.
•    Individualaus ugdymo plano pasirinkimas vyks TIK elektroniniu būdu. Užpildytą prašymo forma reikės atsiųsti nurodytu elektroniniu paštu (bus skelbiamas balandžio 6 d.).
IV klasių mokiniams:
•    Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita nukeliama, kai pasibaigs karantinas. Data priklausys ir nuo užsienio kalbų VBE kalbėjimo dalies egzaminų laiko.
•    BD gynimas vyks kovo 31 d. pagal pristatymo laikų grafiką (pasikeitus situacijai gali būti paskelbta kita data – sprendžia NŠA).
•    VBE užsienio egzaminas (kalbėjimas) (balandžio 15–17 d.) vyks pagal NŠA skelbiamą grafiką (pasikeitus situacijai gali būti paskelbta kita data – sprendžia NŠA).

Dėl Brandos egzaminų. Sprendimus dėl egzaminų datų priima Švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Kovo 11-osios minėjimas Prezidentūroje

Prezidentūroje3 2020-03-10Kovo dešimtą dieną Mykolo Biržiškos gimnazijos mokiniai dalyvavo Kovo 11-osios trisdešimtmečio minėjime ,,Švenčia Laisvės vaikai“. Minėjimą, kuris vyko Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, rengė Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus ir Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijų mokiniai.

Plačiau apie tai skaitykite elektroniniame gimnazistų laikraštyje „MBGatvė“.

IŠRINKTI RAŠTINGIAUSI 2019-2020 MOKSLO METŲ GIMNAZISTAI IR MOKYTOJAI

20200310_1002282020 m. kovo 10 d. įvyko dvylikto tradicinio Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje organizuojamo Raštingiausio mokinio ir mokytojo konkurso finalas, kuriame dalyvavo atstovai iš Vilniaus Žirmūnų, Vilniaus Simono Daukanto, Vilniaus jėzuitų ir Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijų.

Konkursą organizavo ir vertino Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų metodikos grupė. Diktantą finalistams padiktavo mokytojas Arūnas Dagys.

Išrinkti šie raštingiausi 2019-2020 mokslo metų gimnazistai:

I vietaAndrius Šukys, Mykolo Biržiškos gimnazijos III b klasės mokinys, parašęs diktantą „Motinai“ (B. Jonuškaitės tekstas) be klaidų!

II vietaLiucija Kudžmaitė, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos IV g klasės mokinė; Adomas Traška, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos IV g klasės mokinys;

III vietaMeda Urbanavičiūtė, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos II g klasės mokinė;
Meda Zakšauskaitė, Mykolo Biržiškos gimnazijos III b klasės mokinė.

Kaip ir kasmet, konkurso finale dėl raštingiausio titulo varžėsi ir mokytojai.
I vieta šiemet atiteko Vilniaus Žirmūnų gimnazijos prancūzų kalbos mokytojai Laurai Palumickaitei, II vieta – Mykolo Biržiškos gimnazijos anglų kalbos mokytojai Lijanai Pabalienei.

Sveikiname konkurso nugalėtojus ir dalyvius!

Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja
Aurelija Levulytė-Markevičienė
2020-03-10