Informacija

Informuojame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo 2020-05-28 įsakymą „Dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo planų pakeitimų 2019–2020 mokslo metams derinimo“:

•    Ugdymo procesas gimnazijoje I-III klasių mokiniams baigiasi birželio 12 d.
•    Pamokos nuotoliniu būdu vyksta iki birželio 5 d.
•    Laikas nuo birželio 5 d. iki 12 d. skiriamas mokinių konsultavimui, edukacinėms, kultūrinėms veikloms.
•    Vasaros atostogos prasideda pasibaigus ugdymo procesui.
•    Ugdymo procesas IV klasių mokiniams baigiasi gegužės 22 d.
•    Iki egzaminų sesijos pradžios mokiniams pagal poreikius, suderinus su mokytoju, organizuojamos konsultacijos.

Stojančiųjų į I gimnazijos klasę dėmesiui

•    Nuo gegužės 20 d. iki gegužės 31 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą mokytis MBG turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/
arba, jei negali to padaryti, pranešti el. paštu mbgpriemimas@gmail.com
Nepatvirtinusieji ir NEPRANEŠUSIEJI išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

•    Birželio 6 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant) kitas pagal sąrašą esantis mokinys. Priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/ nuo birželio 7 d. iki birželio 8 d.
Nepatvirtinusieji automatiškai išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

•    PRIIMTIEMS mokiniams (arba artimiesiems)  birželio 9–11 d.  nuo 9 val. iki 14 val. bus išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Smulkesnė išdavimo informacija dar bus skelbiama!