Skaitytinų knygų sąrašas I gimnazijos klasei

knyga-jura

1.    V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“
2.    M. Haddon „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“
3.    E. M. Remarkas „Trys draugai“
4.    I. Šeinius „Kuprelis“
5.    O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“
6.    I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“

Įstojusiųjų į I gimnazijos klasę dėmesiui!

Skelbiame kviečiamų, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokytis Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje, sąrašus. Sąrašą rasite čia.

PRIIMTIEMS mokiniams (arba artimiesiems) birželio 9–11 d.  nuo 9 val. iki 14 val. laikantis saugumo reikalavimų išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 11 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

Įstojusieji į gimnaziją rugpjūčio  24–29 d. gimnazijai turi pristatyti:
- tėvų pasirašytą MOKYMOSI SUTARTĮ (2 egz.);
- 8 klasių mokymosi pasiekimų baigimo pažymėjimą;
- vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).

Pastaba: mokinys, kurio Mokinio sveikatos pažymėjimo galiojimo terminas jau pasibaigęs (t.y. praėjo daugiau kaip 1 mėnuo nuo paskutinės profilaktinės sveikatos patikros), sveikatą turi pasitikrinti per 3 mėnesius po to, kai bus atšauktas karantinas.

Nuo birželio 8 d. iki birželio 30 d. 24 val. priimtieji į gimnazijos I klasę savo pageidavimus dėl klasių formavimo gali PATEIKTI užpildę prašymą-anketą.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti Gimnazijos priėmimo komisijai elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

 

Stojančiųjų į III gimnazijos klasę dėmesiui!

Laisvų vietų į III gimnazijos klasę skaičius – 1 vieta.

Pastaba: Laisvų vietų skaičius bus tikslinamas rugpjūčio 24 d., t .y. Vilniaus licėjui paskelbus priėmimo rezultatus į tarptautinio bakalaureato klasę.

Pageidaujantis mokytis gimnazijoje mokinys (tėvai) nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. pildo prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/   bei pateikia gimnazijos priėmimo komisijai nuo birželio 22 d. iki birželio 30 d. (101 kab. nuo 8.30 val. iki 15.30 val.):

•   nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab. Prašymas be e. sistemoje suteikto REGISTRACIJOS NUMERIO (ar kodo MOK) nepriimamas;
•    pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
•    praėjusių (2018–2019 m. m.) ir šių mokslo metų (2019–2020 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
•    individualaus ugdymo planą (formą rasite čia).