Stojančiųjų į II, III gimnazijos klasę dėmesiui!

Konkurse dalyvauja TIK kandidatai nuo 2020 kovo 1 d. iki kovo 31 d. pateikę prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Laisvų vietų į II gimnazijos klasę – 1 vieta.

Dorinis ugdymas – etika arba tikyba; II užsienio kalba – prancūzų k. arba rusų k.

Pastaba: Laisvų vietų skaičius bus tikslinamas rugpjūčio 26 d.

Laisvų vietų į III gimnazijos klasę – 1 vieta.

Pastaba: Laisvų vietų skaičius bus tikslinamas rugpjūčio 26 d., t .y. Vilniaus licėjui paskelbus priėmimo rezultatus į tarptautinio bakalaureato klasę.

KANDIDATAMS, PLANUOJANTIEMS DALYVAUTI PATIKRINIME

•    Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas (toliau – Patikrinimas) į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos I klasę vyks 2021 gegužės 29 d. (šeštadienį) dviem srautais.
– I srauto Patikrinimo pradžia 9.00 val.,
– II srauto – 12.00 val.
•    Prašymus Gimnazijai pateikusieji iki 2021-05-21 atsidarę šią nuorodą ir prisijungę su Gimnazijos suteiktu kodu sužinos savo srautą, kabinetą ir aukštą, kuriame vyks Patikrinimas.
•    Į Gimnazijos patalpas mokiniai bus įleidžiami per :
– centrinį įėjimą į gimnaziją (į I ir II aukštus);
– įėjimą per vidinį kiemą (į III aukštą).
•    Mokiniai, dalyvaujantys Patikrinime:
– I sraute turi atvykti prie centrinio įėjimo ar įėjimo per vidinį kiemą 8.30–8.45 val.,
– II sraute turi atvykti prie centrinio įėjimo ar įėjimo per vidinį kiemą NE ANKSČIAU kaip 11.40–11.50 val.
•    Į Gimnaziją įleidžiami tik stojantieji.
•    Įėjus į Gimnaziją, būtina iš karto eiti į kabinetą, kuriame bus laikomas Patikrinimas. Plačiau >>

Kandidatams, planuojantiems dalyvauti Patikrinime

 

sInformuojame, kad Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas vyks 2021 gegužės 29 d. (šeštadienį).

Patikrinime dalyvauja mokiniai, kurie pateikė prašymą Gimnazijos priėmimo komisijai dalyvauti Patikrinime.

Patikrinimo organizavimo eigą ir privalomi saugos reikalavimai bus paskelbti Gimnazijos svetainėje gegužės 21 d.

Atnaujintą „KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKĄ“ skaitykite čia <<< .