Dėl dokumentų teikimo į III gimnazijos klasę

ratasATRANKOS KONKURSE į III gimnazijos klasę (laisvų vietų – 5), dalyvauja kandidatai  nuo 2021 kovo 1 d. iki kovo 31 d. UŽPILDĘ prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt.

Prašome nuo birželio 25 d. iki birželio 30 d. 20.00 val. ATSIŲSTI el. paštu mbgpriemimas@gmail.com GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI dokumentus:

nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą  (skenuota arba patvirtintą el. parašu);

- pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu, pasirašytą atsakingo asmens;

- praėjusių (2019–2020 m. m. – 9 klasė) ir šių mokslo metų (2020–2021 m. m. – 10 klasė) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas;

- individualaus ugdymo planą (formą-anketą rasite čia <<<).

Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą, suteikiamas gimnazijos registracijos numeris (išsiunčiamas el. paštu).

Liepos 2 d. 17 val. gimnazijos interneto svetainėje bus skelbiamas priimtų į III gimnazijos klasę mokinių sąrašas.

Informacija priimtiems į I gimnazijos klasę

pasirasymas

Įstojusieji (Priėmimo sutartis patvirtinta el. sistemoje) į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos I klasę birželio 28 d. – liepos 5 d. arba rugpjūčio 23–27 d. pristato:

- 8 klasių mokymosi pasiekimų baigimo pažymėjimą;
- vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (mokinio pažymėjimui).
- Pastaba: mokinys privalo pasitikrinti sveikatą iki 2021 rugsėjo 1 d.

MOKINIO MOKYMO PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTRĄJĄ DALĮ SUTARTIS  su Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija galėsite pasirašyti el. būdu nuo birželio 17 d. per Vilniaus savivaldybės sistemą (sistemą tvarko savivaldybė).

Nuo birželio 17 d. iki birželio 30 d. 24 val. priimtieji į gimnazijos I klasę savo pageidavimus dėl klasių formavimo gali PATEIKTI užpildę prašymą-anketą, kurios nuoroda čia<<<.

Skaitytinų knygų sąrašas I gimnazijos klasei

  1. V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“
  2. M. Hedonas „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“
  3. E. M. Remarkas „Trys draugai“
  4. I. Šeinius „Kuprelis“
  5. O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“
  6. I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com.

Stojančiųjų į II gimnazijos klasę dėmesiui!

Junda Rajackaitė2021 m. birželio 9 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 5 išrašas

Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu į II gimnazijos klasę (1 laisva vieta) priimtas 1 mokinys: MOK-66494.

2021 m. Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją rezultatai

2021 m. birželio 9 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 5 išrašas
Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarkos 6.8. punktu, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu į gimnaziją
priimti 196 mokiniai, surinkę nuo 110 balų iki 70,55 balo.

Norėdami peržiūrėti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus,
įveskite savo prisijungimo kodą.

Nuo birželio 11 d. iki birželio 13 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt/.
Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

Birželio 14 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant per Vilniaus savivaldybės elektroninę priėmimo sistemą) kitas pagal sąrašą esantis mokinys.