ATMINTINĖ STOJANTIEMS Į VILNIAUS MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ

Dėkojame, kad pageidaujate mokytis Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijoje. Kad galėtumėte dalyvauti atrankos konkurse, turėtumėte atlikti šiuos žingsnius:

1.    Nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d. UŽPILDYTI  prašymą per e. sistemą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas

2.    Nuo kovo 1 d. iki kovo 30 d. 15 val. ATVYKTI į gimnaziją (Taikos g. 81) ir GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI (raštinė 101 kab.) PATEIKTI dokumentus:

•  nustatyto pavyzdžio tėvų PRAŠYMĄ dalyvauti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinime.  Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba raštinėje;

•  mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio arba II trimestro įvertinimus;

•  praėjusių (2016–2017 m. m.) ir iki 2018 kovo 30 d. įvykusių šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.

Kiekvienam, GIMNAZIJOS PRIĖMIMO KOMISIJAI pateikusiam prašymą dalyvauti Patikrinime, suteikiamas registracijos numeris bei prisijungimo kodas. Be šių žymų prašymas dėl dalyvavimo Patikrinime negalioja.

3.     Balandžio 28 d. 8.30–8.45 val. atvykti į gimnaziją ir DALYVAUTI Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinime.
4.    Gegužės 10 d. gimnazijos internetinėje svetainėje www.birziskos.vilnius.lm.lt prisijungus su suteiktu prisijungimo kodu SUŽINOTI asmeninius Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus, konkursinį balą bei Priėmimo komisijos sprendimą – PRIIMAMAS ar NEPRIIMAMAS.
5.    Iki gegužės 15 d. 15 val. savo apsisprendimą mokytis gimnazijoje PATVIRTINTI Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje www.vilnius.lt/svietimas. Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

Daugiau skaitykite KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKOJE

Comments are closed.