Dėmesio stojusių į I gimnazijos klasę!

PRIIMTŲJŲ SĄRAŠĄ rasite ČIA.
Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti elektroniniu laišku adresu mbgpriemimas@gmail.com

Įstojusiems mokiniams gegužės 28–31 d. išduodamos pažymos bei mokymosi sutartys. Nepasiėmusieji priėmimo pažymos iki birželio 22 d. išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.
Įstojusieji į gimnaziją nuo birželio 18 d. iki birželio 22 d. pristato:
•  nustatyto pavyzdžio sveikatos pažymą;
•  vieną mokinio amžių atitinkančią nuotrauką (25 mm x 32 mm);
•  8 klasių baigimo mokymosi pasiekimų pažymėjimą;
•  gimimo liudijimo arba tapatybės kortelės/paso kopiją.

Comments are closed.