Kviečiame mokytis Mykolo Biržiškos gimnazijos III klasėje

Vadovaudamiesi KONKURSINĖS ATRANKOS Į MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJĄ ORGANIZAVIMO TVARKA, skelbiame laisvų vietų skaičių 2018–2019 m. m. į III gimnazijos klases – 8 vietos.

Norėdami mokytis mūsų gimnazijos III kl. Jūs:
1.    Privalėjote nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. pateikti prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje http://www.vilnius.lt/mokykla;
2.    Birželio 18-22 dienomis atvykti į gimnazijos raštinę ir pateikti dokumentus:
nustatyto pavyzdžio tėvų prašymą. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje arba 101 kab.;
• pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą arba jo projektą patvirtintą mokyklos antspaudu;
• praėjusių (2016–2017 m. m.) ir šių mokslo metų (2017–2018 m. m.) miesto, šalies ar tarptautinių konkursų, olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas (žr. Olimpiadų, konkursų sąrašą);
• individualaus ugdymo planą (formą rasite ČIA).

Priimami mokiniai, turintys didžiausią konkursinį balą.

Comments are closed.