Stojančiųjų į II, III gimnazijos klasę dėmesiui!

Konkurse dalyvauja TIK kandidatai nuo 2020 kovo 1 d. iki kovo 31 d. pateikę prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Laisvų vietų į II gimnazijos klasę – 1 vieta.

Dorinis ugdymas – etika arba tikyba; II užsienio kalba – prancūzų k. arba rusų k.

Pastaba: Laisvų vietų skaičius bus tikslinamas rugpjūčio 26 d.

Laisvų vietų į III gimnazijos klasę – 1 vieta.

Pastaba: Laisvų vietų skaičius bus tikslinamas rugpjūčio 26 d., t .y. Vilniaus licėjui paskelbus priėmimo rezultatus į tarptautinio bakalaureato klasę.

Comments are closed.