2021 m. Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją rezultatai

2021 m. birželio 9 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 5 išrašas
Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarkos 6.8. punktu, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu į gimnaziją
priimti 196 mokiniai, surinkę nuo 110 balų iki 70,55 balo.

Norėdami peržiūrėti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus,
įveskite savo prisijungimo kodą.

Nuo birželio 11 d. iki birželio 13 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt/.
Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

Birželio 14 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant per Vilniaus savivaldybės elektroninę priėmimo sistemą) kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

Comments are closed.