Stojančiųjų į II gimnazijos klasę dėmesiui!

Junda Rajackaitė2021 m. birželio 9 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 5 išrašas

Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu į II gimnazijos klasę (1 laisva vieta) priimtas 1 mokinys: MOK-66494.

Comments are closed.