Administracija

Valdemaras Kaupinis
Direktorius
Lietuvių kalbos vyresnysis mokytojas
________________________________________
Violeta Bugailiškytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Matematikos mokytoja ekspertė
________________________________________
Žalvyris Buterlevičius
Direktoriaus pavaduotojas aplinkai
Techninių disciplinų ir darbų vyresnysis mokytojas
________________________________________
Bronė Zakienė
Tiksliųjų, gamtos mokslų, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja
Matematikos mokytoja metodininkė
________________________________________
Aurelija Levulytė-Markevičienė
Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, anglų kalbos mokytoja
________________________________________
Rūta Sodeikienė
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
Šokio vyresnioji mokytoja