Mokytojai

Gimnazijoje dirba 64 pedagogai.

HUMANITARINIO IR SOCIALINIO UGDYMO SKYRIUS

Tikyba, etika
Irena Jonikaitė
Tomas Burkauskas

Lietuvių kalba
Laimutė Buterlevičienė
Eglė Dabrišienė
Regina Kačinskienė
Aurelija Levulytė-Markevičienė
Marija Miknevičienė
Vijolė Petrošienė
Irena Tarvainienė
Nijolė Toleikytė
Jolanta Zagurskienė

Anglų kalba
Daiva Altanaitė
Dovilė Junevičienė
Miglė Ogorodnikovienė
Lijana Pabalienė
Rita Rudaitienė
Skaistė Sadauninkaitė
Jurgita Vencienė

Prancūzų kalba
Erika Kišūnienė

Rusų kalba
Galina Jakimavičienė
Ala Tichomirova

Vokiečių kalba
Alvyda Menčinskienė

Istorija
Vilma Cironkienė
Saulė Čepononienė
Aušrelė Gecevičienė
Regina Rimkienė

Geografija
Jurgita Abromaitienė
Dalius Pranculis

Ekonomika
Saulė Čepononienė

TIKSLIŲJŲ, GAMTOS MOKSLŲ, MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO SKYRIUS

Matematika
Antanas Apynis
Violeta Bugailiškytė
Jonas Indrašius
Virginija Kargaudienė
Alvydė Kuldienė
Elena Pakalniškienė
Tomas Silvanavičius
Bronė Zakienė

Informacinės technologijos
Aurelija Liubartienė
Rima Šiaulienė
Lina Šiškauskienė

Fizika
Hanorata Malevska
Roza Miliajeva
Vidas Pakštas

Biologija
Lina Čelnaitė
Romas Darafėjus

Chemija
Vilija Pautienienė
Ramunė Steponavičienė
Rūta Valančienė

Kūno kultūra
Lina Mickuvienė
Dalė Nutautienė
Jonas Ramaška
Robertas Ramaška
Birutė Valatkevičienė

Dailė
Laila Varnas

Muzika
Daiva Merkienė

Šokiai
Rūta Sodeikienė
Inga Strakalaitytė

Teatras
Aldona Ramelienė