Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės

•  Naudotis gimnazijos biblioteka gali gimnazistai, mokytojai ir kiti gimnazijos darbuotojai.

•  Vartotojai į namus gali paimti iki 5 grožinės literatūros knygų 30 dienų laikotarpiui.

•  Mokomoji literatūra gali būti išduodama 1 mokslo metams.

•  Enciklopedijomis, žinynais ir kitais informaciniais leidiniais galima naudotis tik skaitykloje.