Ugdymas karjerai. Naudingos nuorodos

2012-2013 m.m. ir 2014-2015 m.m. Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“.

Aukštosios mokyklos

Universitetai

Kolegijos

Skirtumai tarp koleginių ir universitetinių studijų

Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti   lamabpo

 

 

 

Internetinės svetainės

Internetinės svetainės ir jų aprašymai