Kontaktai

Vardas, pavardė,telefonai, elekTroninis paštas
Valdemaras Kaupinis
Direktorius
8 678 85 012
Valdemaras.dir@vmbg.lt
Raštinė
8 602 07 776
rastine@birziskos.vilnius.lm.lt
Violeta Bugailiškytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8 678 85 013
Violeta.pavad@vmbg.lt
Bronė Zakienė
Tiksliųjų, gamtos mokslų, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja
8 678 85 014
Brone.ved@vmbg.lt
Aurelija Levulytė-Markevičienė
Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja
8 678 85 069
Aurelija.ved@vmbg.lt
Rūta Sodeikienė
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja
8 678 85 016
Ruta.ved@vmbg.lt
Žalvyris Buterlevičius
Direktoriaus pavaduotojas aplinkai
8 678 85 025
Zalvyris.pavad@vmbg.lt
Natalija Abramovič
Socialinė pedagogė
8 677 84 113
Natalija.soc@vmbg.lt
Vida Usnienė
Psichologė
8 675 81 411
Vida.psich@vmbg.lt
Lina Belovė
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
8 686 48 848
lina.belove@vvsb.lt
Leonija Kėvalienė
Bibliotekos vedėja
8 673 78 212
Leonija.bibl@vmbg.lt
Rita Lužytė
Vyr. buhalterė
8 678 85 032
Rita.buh@vmbg.lt
Budėtojas
8 675 80 388