Priėmimo komisija

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos priėmimo komisija:

pirmininkė – Violeta Bugailiškytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

nariai:

Aurelija Levulytė-Markevičienė, humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja,

Rūta Sodeikienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja,

Bronė Zakienė, tiksliųjų, gamtos mokslų, meninio ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja,

Žalvyris Buterlevičius, direktoriaus pavaduotojas aplinkai (administratorius),

Lina Šiškauskienė, IT mokytoja (stojančiųjų duomenų apdorojimo grupės vadovė, gyventojų prašymų administravimas ir informacijos internete skelbimas),

Aurelija Liubartienė, IT mokytoja (stojančiųjų duomenų apdorojimo grupė),

Rima Šiaulienė, IT mokytoja (stojančiųjų duomenų apdorojimo grupė),

Irma Micienė, sekretorė (stojančiųjų duomenų apdorojimo grupė, gyventojų prašymų administravimas).

MBG priėmimo komisijos darbo aprašas