Nuotolinis ugdymas

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA  PDF

- Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, ugdymo procesas iki 2021 m. sausio 31 d. (arba iki kito nustatyto termino) gimnazijoje besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas I−IV klasių mokiniams organizuojamas nuotoliniu būdu.

- Gimnazija dirba su nuotolinio ugdymo platforma „Microsoft Office 365“ („Teams“), konsultacijoms arba kaip atsarginę virtualiojo bendravimo platformą naudoja „Zoom“.

- TAMO – elektroninis dienynas – pagrindinis informacijos šaltinis mokiniams, jų tėvams ir mokytojams. Dienynas pildomas kiekvieną dieną iki 18 val. pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį ir sutartus reikalavimus.

- Tiesioginėms (sinchroninėms) nuotolinėms pamokoms skiriama ne daugiau kaip 50% dalyko savaitės pamokų laiko (atsižvelgiant į higienos normas ir siekiant reguliuoti mokinių buvimo prie ekrano laiką). Likusį 50% pamokų laiko mokiniai individualiai ar grupėse atlieka mokytojo paskirtas veiklas ir užduotis (užduotys pateikiamos TAMO dienyne ir/ar „Teams“).

- Tiesioginės nuotolinės pamokos trukmė 30 min. Pamokų pradžios laikas sutampa su tradicinio tvarkaraščio laiku.

- Tiesioginių nuotolinių pamokų tvarkaraštį mokiniams pateikia ir tikslina klasės vadovas pagal bendrą gimnazijos parengtą ir patvirtintą tvarkaraštį. „n“ rašoma, kai mokinys dėl mokytojui nežinomos priežasties nedalyvauja tiesioginėje nuotolinėje pamokoje.

- Nuotolinių individualių konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas gimnazijos elektroninėje svetainėje<<<.

- Neformalusis švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

- Nuotoliniu būdu mokiniams teikiama psichologinė ir mokymosi pagalba, konsultacijos.

- Pagalbos mokiniui specialistai konsultuoja nuotoliniu būdu per TaMo dienyną, el. paštą, „Messenger“, „Skype“, „Teams“, „Zoom“ programas. Iškilus svarbiai problemai į pagalbos specialistus galima kreiptis darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
socialinė pedagogė Natalija tel. +370 677 84 113, el. p. natalija.soc@vmbg.lt
psichologė Vida tel. +370 614 21 100, el. p. vida.psich@vmbg.lt.

- Dėl epidemiologinės situacijos sugriežtinus karantino sąlygas,  keičiamas bibliotekos darbo laikas. Nuo 2020 m. gruodžio 21 d. biblioteka teiks paslaugas tik iš anksto susitarus.
Bibliotekos el. p. mbgbiblioteka@gmail.com tel.  +370 673 78 212.

- Mokytojų darbo laikas: kiekvieną darbo dieną 8.00–16.00 val. mokytojai bus pasiekiami el. paštu ar TAMO. Į jiems pateiktus klausimus iki 16.00 val. bus stengiamasi atsakyti tą pačią dieną. Į vėliau pateiktus klausimus atsakoma iki kitos dienos darbo pabaigos. Telefonu mokytojams skambinti tik itin svarbiais išimtiniais atvejais.

- Klasių tėvų susirinkimai vyks tik nuotoliniu būdu (per „Zoom“, „Teams“ ir pan.).

- Apie COVID-19 susirgimą šeimoje ir izoliaciją privaloma nedelsiant pranešti el. laišku info@vmbg.lt. Pagal galimybes išsiaiškinę buvusius sergančiojo kontaktus su kitais asmenimis, pateikia ( info@vmbg.lt ) sąrašą asmenų, turėjusių didelės rizikos sąlytį su sergančiuoju (vardas, pavardė, tel. nr.). Būtina informuoti ir karštąją koronaviruso liniją tel. 1808.

Pastaba: Laiške gimnazijai info@vmbg.lt būtina nurodyti susirgusio arba esančio izoliacijoje gimnazisto vardą, pavardę, asmens kodą, patvirtinto susirgimo COVID-19 tikslų laiką, ligos simptomų pasireiškimo datą (reikia pranešti NVSC), klasę, telefono numerį. Jei tai šeimos narys, privaloma nurodyti giminystės ryšį ir susirgusio asmens vardą, pavardę, pranešusio asmens kontaktus.

- Klausimus dėl nuotolinio mokymo MBG administracijai galima teikti el. paštu rastine@birziskos.vilnius.lm.lt. Klausimus prašytume formuluoti aiškiai, trumpai, pageidautina pasirašyti, nurodyti klasę.

Daugiau informacijos apie nuotolinį ugdymą:

1. Nuotolinis mokymas <<<.

. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas <<<.

Gimnazijos direktorius