Parama

2% parama gimnazijai

Jūsų pervestos pajamų mokesčio lėšos (2%) leidžia gerinti mokinių ugdymo (-si) aplinką, skatina mokinių kultūrinę-pažintinę veiklą. 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų didelę paramą gimnazijai. 

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra įtvirtinta Lietuvos gyventojo teisė – nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą paramos gavėją ir (arba) 1% pasirinktą politinę partiją.

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mūsų gimnazijai, tai galite padaryti dviem būdais:

1) tie, kurie deklaruoja savo metinius mokesčius, elektroniniu būdu, užpildo FR0512 formą (02 versija) ir ją teikia kartu su deklaracija elektroninio deklaravimo sistemoje: (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx) ;

2) neelektroniniu būdu užpildo FR0512 formą (02 versija)  ir ją asmeniškai pristato į Valstybinę mokesčių inspekciją ( adresas: Ulonų g. 2, LT – 08245 Vilnius).

Formos pildymo pavyzdys

Pildydami formą nepamirškite:

a) prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis ir tik langelių ribose,

b) 1 laukelyje nurodykite savo asmens kodą;

c) 2 laukelyje įrašykite savo telefoną;

d) 3V laukelyje – savo vardą;

e) 3P laukelyje – savo pavardę;

f) 5 laukelyje mokestinį laikotarpį – 2012;

g) 6S laukelyje langelį pažymėkite kryžiuku;

h) E1 laukelyje – įrašykite 2;

i) E2 gimnazijos kodas – 190003328,

j) E4 mokesčio dalies dydis – 2,00;

k) E5 laukelyje galite iš karo nurodyti, jog paramą skirsite kelis metus – 2012..,2015.

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacijos numeris (kodas) 190003328

Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. 8 678 85025 arba 8 678 85012.