Stojančiųjų į II gimnazijos klasę dėmesiui!

Junda Rajackaitė2021 m. birželio 9 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 5 išrašas

Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarka, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu į II gimnazijos klasę (1 laisva vieta) priimtas 1 mokinys: MOK-66494.

2021 m. Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją rezultatai

2021 m. birželio 9 d. Gimnazijos priėmimo komisijos protokolo Nr. 5 išrašas
Remiantis Konkursinės atrankos į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją organizavimo tvarkos 6.8. punktu, Gimnazijos priėmimo komisijos sprendimu į gimnaziją
priimti 196 mokiniai, surinkę nuo 110 balų iki 70,55 balo.

Norėdami peržiūrėti Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimo rezultatus,
įveskite savo prisijungimo kodą.

Nuo birželio 11 d. iki birželio 13 d. priimamųjų kandidatų tėvai savo apsisprendimą turi patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje
https://svietimas.vilnius.lt/.
Nepatvirtinusieji išbraukiami iš priimtųjų sąrašo.

Birželio 14 d. į laisvą vietą kviečiamas (asmeniškai pranešant per Vilniaus savivaldybės elektroninę priėmimo sistemą) kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

Stojančiųjų į II, III gimnazijos klasę dėmesiui!

Konkurse dalyvauja TIK kandidatai nuo 2020 kovo 1 d. iki kovo 31 d. pateikę prašymą Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://svietimas.vilnius.lt/

Laisvų vietų į II gimnazijos klasę – 1 vieta.

Dorinis ugdymas – etika arba tikyba; II užsienio kalba – prancūzų k. arba rusų k.

Pastaba: Laisvų vietų skaičius bus tikslinamas rugpjūčio 26 d.

Laisvų vietų į III gimnazijos klasę – 1 vieta.

Pastaba: Laisvų vietų skaičius bus tikslinamas rugpjūčio 26 d., t .y. Vilniaus licėjui paskelbus priėmimo rezultatus į tarptautinio bakalaureato klasę.

KANDIDATAMS, PLANUOJANTIEMS DALYVAUTI PATIKRINIME

•    Mokinių žinių ir gebėjimų patikrinimas (toliau – Patikrinimas) į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos I klasę vyks 2021 gegužės 29 d. (šeštadienį) dviem srautais.
– I srauto Patikrinimo pradžia 9.00 val.,
– II srauto – 12.00 val.
•    Prašymus Gimnazijai pateikusieji iki 2021-05-21 atsidarę šią nuorodą ir prisijungę su Gimnazijos suteiktu kodu sužinos savo srautą, kabinetą ir aukštą, kuriame vyks Patikrinimas.
•    Į Gimnazijos patalpas mokiniai bus įleidžiami per :
– centrinį įėjimą į gimnaziją (į I ir II aukštus);
– įėjimą per vidinį kiemą (į III aukštą).
•    Mokiniai, dalyvaujantys Patikrinime:
– I sraute turi atvykti prie centrinio įėjimo ar įėjimo per vidinį kiemą 8.30–8.45 val.,
– II sraute turi atvykti prie centrinio įėjimo ar įėjimo per vidinį kiemą NE ANKSČIAU kaip 11.40–11.50 val.
•    Į Gimnaziją įleidžiami tik stojantieji.
•    Įėjus į Gimnaziją, būtina iš karto eiti į kabinetą, kuriame bus laikomas Patikrinimas. Plačiau >>